,
ZigZag
GEBELİK VE DİYABET
ZigZag
Gebelikte başlayan kan şeker yüksekliğine gestasyonel diyabet, gebelik öncesi dönemde de var olan Tip 1; Tip 2 diyabete de pregestasyonel diyabet denir.
Gestasyonel diyabet, gebeliklerin %2,2-%8,8’inde görülmektedir. Fazla miktardaki glukoz anneden bebeğe geçerek, bebeğin aşırı büyümesine(makrozomi), solunum yetmezliğine, kalp fonksiyonlarında bozulmaya neden olmaktadır. Makrozomik bebekte, normal vajinal  yoldan doğum; omuz çıkıklarına, bebeğin doğum kanalında sıkışarak solunum yetmezliğine neden olacağından sezeryan doğum tercih edilmelidir. Bu tarz gebeliklerde, bebekte doğumdan sonraki dönemlerde obezite, metabolik senPREGNANT-WOMANdrom, Tip 2 diyabet ; annede de Tip2 diyabet ve metabolik sendrom  gelişme riski artmaktadır.
Pregestasyonel diyabeti olan kadınlarda gebelik ile ilişkili komplikasyonlar diyabeti olmayan kadınlarla karşılaştırıldığında daha fazla oranda görülmektdir. Tip 1 ve Tip 2 diyabetle gebeliklerde düşükler, erken doğum, kan basıncında yükselmeler olabilmekte; fetüste de konjenital anomaliler, solunum ve kalp ile ilgili sorunlar artmaktadır.
Günümüzde gestasyonel diyabet tanısında sıklıkla iki aşamalı test önerilmektedir. Gebeliğin 24-28.haftalarında 50 gr glukoz yükleme testi yapılmalıdır. Şüpheli sonuç durumunda ikinci adımda  ise 100 gr şeker yükleme testi yapılmaktadır. Gestasyonel diyabet tedavisinde ilk aşama medikal nutrisyon yani sağlıklı beslenme programı ve egzersiz uygulamasıdır. Anne adayı, düzenli kan şekeri takibine alınmalıdır. Diyet ve egzersizle glisemik hedeflere ulaşamayan hastalarda ek tedavi olarak insülin tedavisi önerilmektedir. Pregestasyonel diyabette ise tedavi insülin tedavisidir.how-to-control-your-diabetes-without-medication-new-type-2-research-9q
Gestasyonel diyabette çoğu vak’ada, kan şeker yüksekliği doğum sonrası dönemde kaybolmaktadır. Gebelik sırasında diyabet ne kadar erken ortaya çıkmış ve insülin ihtiyacı ne kadar fazla olmuşsa, düzelme şansı da o kadar azalır. Doğum sonrasında  ilk takipte 6.haftada 75 gr şeker yükleme testi yapılmalıdır. Gestasyonel diyabeti olanların %50’sinde 20 yıl içinde diyabet geliştirme riski vardır. Gestasyonel diyabeti olan kadınların uzun dönem takiplerinde şeker yükleme testi genelde doğum sonrası 1.yıl ve sonrasında 3 yılda bir tekrarı önerilmektedir.Doğum sonrası dönemde kan şeker yüksekliği nedeni ile tedavi düşünülüyorsa oral antidiyabetik ilaçlar süte geçebileceğinden insülin tedavisi düşünülmelidir. Gebelik döneminde diyabet sorunu yaşayan kadınlar doğum sonrası dönemde de, ileriki yıllarda Tip 2 diyabet açısından yüksek risk taşıdıklarından sağlıklı beslenme ve egzersiz uygulamalarına devam edilmelidir.
Pregestasyonel diyabette, diyabet ile ilgli anomaliler kalp, böbrek ve nöral tüp defektlerini içermektedir. Anomali riskini azaltmak için kan şeker takibine  gebelik oluşmadan başlanılmalı ve sonrasında da düzenli olarak devam edilmelidir.
,
ZigZag
GEBELİKTE TİROİD
ZigZag

Tiroid bezi boyun ön bölgesinde yer alan en büyük endokrin organdır. Başlıca tetraiyodotironin(T4) ve triiyodotironin(T3) yapımından sorumludur. Fizyolojik etkileri arasında;fetal ve çocukluk büyüme ve gelişimi,kalp hızının, sindirim sisteminin,böbreğin işleyişi,bazal metabolik hızın ve vücut ısısının düzenlenmesi, vücut ağırlığının kontrolü yer almaktadır.Tiroid bezinin çalışması beyinde bulunan ve hipofiz adı verilen bir bezden salgılanan TSH hormonu ile kontrol edilir.Tiroid bezi hastalıkları,üreme çağındaki kadınlarda sık görülmektedir.Gebelik,tiroid bezi hastalıklarının gidişini,tersine,tirod bezi hastalıkları da gebeliğin seyrini, fetusu ve yenidoğanı etkileyebilmektedir.Tiroid bezi hastalıklarının uygun tedavisi,hem gebeliğin başarılı sürdürülmesi,hemde fetus ve yenidoğan üzerine etkileri nedeni ile önem kazanmaktadır.Tirod hastalıkları adet düzenini ve yumurtlamayı bozarak gebe kalmaya engel olabilmektedir. Ancak, hamilelik öncesi ve sırasında annenin ve bebeğin sağlıklı olması açısından TSH,T3,T4,Anti-TPO,Anti-TGB takipleri yaptırılmalıdır.Thyroid-and-Pregnancy

GEBELİK VE TİROİD NODÜLÜ
Gebe kadınların %10’unda nodül saptanmaktadır.Nodüllerin çoğu iyi huyludur. Tanısı tiroid USG ile konulmaktadır. Saptanan nodülün ultrasonografik büyüklüğü ve şekline göre nodül biyopsi kararı verilerek tedavi oluşturulur.
GEBELİK VE HİPOTİOİDİ
En sık nedeni HASHİMATO TİROİDİT dir.Klasik belirtileri arasında halsizlik yorgunluk,kabızlık,kilo artışı,soğuğa tahammülsüzlük,cilt kuruluğu,kas krampları,saçlarda dökülme yer almaktadır.Annedeki hipotiroidi bebekte birtakım ciddi psiko-nörotik sonuçlara neden olur. Bunun nedeni hamileliğin birinci yarısında çocuğun gelişmesi için anneden plasenta yolu ile çocuğa geçen tiroid hormonlarının azlığıdır.Gebeliğin ikinci yarısında annedeki tiroid hormon azlığı çocuğun IQ’sunun normale göre düşük olmasına,tedavi edilmeyen hamilelerde ise çocuğun IQ’sunun normalden çok daha düşük olmasına neden olur.Tedavi edilen vakalarda ise çocuğun IQ’su normaldir.Tedavide Levotiroksin(Tefor, Euthyrox veya Levotiron) verilerek 3-4 haftada bir ilaç doz ayarlaması yapılmalıdır. Bu ilaç grubu anne sütüne az miktarda geçmektedir. Emzirme döneminde hipotroidili annelerde tedavi kesilmemelidir.
GEBELİK VE HİPERTİROİDİ
En sık nedeni GRAVES HASTALIĞI’dır. Klasik belirtileri arasında sinirlilik,tireme,çarpıntı,terlemede artış,sıcak tahammülsüzlüğü,kilo kaybı,uykusuzluk,dışkılama sayısında artış yer almaktadır.Hastalık tedavi adilmezse erken doğum,doğum anomalileri,çocukta guatr ve hipertiroidi, preeklempsi ortaya çıkabilir. Tedavide propiltiyourasil(propicyl) kullanılmaktadır. Emzirme döneminde de tedaviye güvenle devam edilebilir.
thyroid
Gebelik öncesi, gebelik ve sonrasında da tiroid hormon testleri takibi yaptırılmalıdır.Hastalar ve fetüs dahiliye-endokrin ve kadın doğum uzmanı işbirliği ile değerlendirilip en kısa zamanda tedavi başlanılmalıdır.Tiroid hastalıkları tedavi edilebilir bir hastalık grubudur. İlaç veya cerrahi tedavinin yanı sıra tiroid hastalarının, beslenmelerindede dikkat etmeleri gereken kurallar bulunmaktadır. İyot yetersizliğine bağlı gelişen hipotiroidide tiroid hormon sentezi için besinlerle yeterince iyot alınmalıdır,diyette yeteri kadar B vitamini olmalı,demirden zengin besinler tüketilmeli,D vitamininden zengin beslenme ve her gün 10/15 dakika güneşle cilt temas ettirimeli. Hashimato hastalığı olanlar gluten tüketimi azaltılmalıdır, soya, brokoli, brüksel lahanası, karnabahar, lahananın aşırı tüketimi tiroid bezini büyütebilir, bunlar çiğ olarak tüketilmemelidir, tüketimi haftada bir ile sınırlandırılmalıdır. Aspartam tarzı tatlandırıcılardan uzak durulmalıdır; mısır, hardal, ıspanak, fıstık, yer fıstığı, şeftali, armut, şalgam tüketimi de azaltılmalıdır.