,
ZigZag
GEBELİK VE DİYABET
ZigZag
Gebelikte başlayan kan şeker yüksekliğine gestasyonel diyabet, gebelik öncesi dönemde de var olan Tip 1; Tip 2 diyabete de pregestasyonel diyabet denir.
Gestasyonel diyabet, gebeliklerin %2,2-%8,8’inde görülmektedir. Fazla miktardaki glukoz anneden bebeğe geçerek, bebeğin aşırı büyümesine(makrozomi), solunum yetmezliğine, kalp fonksiyonlarında bozulmaya neden olmaktadır. Makrozomik bebekte, normal vajinal  yoldan doğum; omuz çıkıklarına, bebeğin doğum kanalında sıkışarak solunum yetmezliğine neden olacağından sezeryan doğum tercih edilmelidir. Bu tarz gebeliklerde, bebekte doğumdan sonraki dönemlerde obezite, metabolik senPREGNANT-WOMANdrom, Tip 2 diyabet ; annede de Tip2 diyabet ve metabolik sendrom  gelişme riski artmaktadır.
Pregestasyonel diyabeti olan kadınlarda gebelik ile ilişkili komplikasyonlar diyabeti olmayan kadınlarla karşılaştırıldığında daha fazla oranda görülmektdir. Tip 1 ve Tip 2 diyabetle gebeliklerde düşükler, erken doğum, kan basıncında yükselmeler olabilmekte; fetüste de konjenital anomaliler, solunum ve kalp ile ilgili sorunlar artmaktadır.
Günümüzde gestasyonel diyabet tanısında sıklıkla iki aşamalı test önerilmektedir. Gebeliğin 24-28.haftalarında 50 gr glukoz yükleme testi yapılmalıdır. Şüpheli sonuç durumunda ikinci adımda  ise 100 gr şeker yükleme testi yapılmaktadır. Gestasyonel diyabet tedavisinde ilk aşama medikal nutrisyon yani sağlıklı beslenme programı ve egzersiz uygulamasıdır. Anne adayı, düzenli kan şekeri takibine alınmalıdır. Diyet ve egzersizle glisemik hedeflere ulaşamayan hastalarda ek tedavi olarak insülin tedavisi önerilmektedir. Pregestasyonel diyabette ise tedavi insülin tedavisidir.how-to-control-your-diabetes-without-medication-new-type-2-research-9q
Gestasyonel diyabette çoğu vak’ada, kan şeker yüksekliği doğum sonrası dönemde kaybolmaktadır. Gebelik sırasında diyabet ne kadar erken ortaya çıkmış ve insülin ihtiyacı ne kadar fazla olmuşsa, düzelme şansı da o kadar azalır. Doğum sonrasında  ilk takipte 6.haftada 75 gr şeker yükleme testi yapılmalıdır. Gestasyonel diyabeti olanların %50’sinde 20 yıl içinde diyabet geliştirme riski vardır. Gestasyonel diyabeti olan kadınların uzun dönem takiplerinde şeker yükleme testi genelde doğum sonrası 1.yıl ve sonrasında 3 yılda bir tekrarı önerilmektedir.Doğum sonrası dönemde kan şeker yüksekliği nedeni ile tedavi düşünülüyorsa oral antidiyabetik ilaçlar süte geçebileceğinden insülin tedavisi düşünülmelidir. Gebelik döneminde diyabet sorunu yaşayan kadınlar doğum sonrası dönemde de, ileriki yıllarda Tip 2 diyabet açısından yüksek risk taşıdıklarından sağlıklı beslenme ve egzersiz uygulamalarına devam edilmelidir.
Pregestasyonel diyabette, diyabet ile ilgli anomaliler kalp, böbrek ve nöral tüp defektlerini içermektedir. Anomali riskini azaltmak için kan şeker takibine  gebelik oluşmadan başlanılmalı ve sonrasında da düzenli olarak devam edilmelidir.
2 cevaplar

Cevapla

Sen de bir yorum yap!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir